Üyelik Sözleşmesi


 

MADDE 1 – TARAFLAR

 1. a) Filket Bilişim Hizmetleri
 2. b) Kullanıcı

MADDE 2 – TANIMLAMALAR

İşbu sözleşme metni içerisinde;

 1. a) "filket.com" Filket Bilişim Hizmetlerini
 2. b) "Web Sitesi" filket.com internet sitesini,
 3. c) "Kullanıcı" Herhangi bir sebeple web sitesi'ni kullanan kişileri,
 4. d) "Üye" web sitesine ad, soyad, e-posta, cep telefonu ve şifre bilgilerini vererek kayıt olan Kullanıcı'yı,
 5. e) "Plus Üye" Belirli bir üyelik bedeli karşılığında herhangi bir satın alma yada kiralama talebine portföyündekini teklif edebilen kullanıcı’yı
  f) "Kurumsal Üye" web sitesine kurum bilgilerini vererek kayıt olan Kullanıcı’yı
 6. g) "Tüketici" Web Sitesi üzerinden Satın Alma yada Kiralama talebini gönderen Kullanıcı'yı,
 7. ğ) "Satıcı ve/veya Kiraya Veren" Web Sitesi üzerinden bir Tüketici tarafından gönderilen Satın Alma ve/veya Kiralama talebi’ne cevap olarak portföyündekileri teklif eden bir şahıs, kuruluş veya diğer geçerli tüzel kişiyi (Satıcı ve/veya Kiraya Veren tüzel bir kişi ise, "Satıcı ve/veya Kiraya Veren" terimi söz konusu Satıcı ve/veya Kiraya Veren adına hizmetleri yürüten bağlı personelini de içerecektir.)
 8. h) "Satın Alma ve/veya Kiralama Talebi" Tüketici tarafından, bir veya daha fazla Satıcı ve/veya Kiraya Veren'den Teklif istemek amacıyla Web Sitesi üzerinde Müşteri tarafından yayınlanan tanımlayıcı Satın Alma ve/veya Kiralama işidir.
 9. ı) "Teklif" Bir Satıcı ve/veya Kiraya Veren'in, Tüketici'nin gönderdiği Satın Alma ve/veya Kiralama Talebine, yanıt olarak gönderdiği, bütün bunları portföyündekiler karşılığında sağlama teklifini
 10. i) "Sözleşme" İşbu Kullanıcı Sözleşmesini ifade eder.

 

MADDE 3 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu Sözleşme, herhangi bir Kullanıcı'nın Web Sitesi'ni kullanmasına ilişkin yasal olarak bağlayıcı koşulları belirten elektronik bir sözleşmedir. Web Sitesi'ne kayıt olan ya da olmayan herkes bu Sözleşme'nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamıyla anladığını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız onayladığını kabul ve koşullarına tabi olmayı taahhüt eder. filket.com işbu sözleşme'yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. filket.com herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi'nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecektir. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi'nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi'nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına bağlı olacaktır. İşbu Sözleşme, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.

 

MADDE 4 - TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

filket.com’ un Hak ve Yükümlülükleri

filket.com Satıcı ve/veya Kiraya Veren ve tüketici'ye ilişkin hizmet, ürün ve sipariş bilgilerinin, kendisine bildirilmiş olan içeriğe uygun olarak, Web Sitesi'nde yer almasını sağlamakla yükümlüdür. Ancak Kullanıcı, Web Sitesi'nin kullanımından veya bir arıza sonucu kullanım dışı kalmasından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı filket.com’dan tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

Bu işlem aşağıdaki koşullarda gerçekleşecektir,

 

Ücretsiz Kullanıcı ve Üye Olma

Kullanıcı, Üye olmak için bir bedel ödeme yükümlülüğü yoktur. (Plus üyelikler ücretlidir) Üyeler Satın Alma ve/veya Kiralama Talebi gönderebilir. Kullanıcı kullanım haklarını, Kullanıcı adı ve şifresini başkalarına devredemez. Kullanıcı adı ve şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan Kullanıcı sorumludur. filket.com bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Kullanıcı'ya aynen rücu hakkına sahiptir.

filket.com’un kullanıcı'yı üye olarak tutma zorunluluğu yoktur. Bir başka ifade ile filket.com üye'yi hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi'ni kullanmaktan men edebilir. Bu konuda kullanıcı'nın tazminat talebi olmadığı konusunda mutabakata varmış olduğu kabul edilir. Web sitesi üzerinde kullanıcılar tarafından kayıt altına alınan tüm bilgi,belge ve beyanlar sadece kullanıcıların sorumluluğu altındadır. Bu bilgi, belge ve beyanların yalan ve/veya yanlış ifadeler ile hakaret ve/veya benzeri ifadeler içermesinden filket.com sorumlu değildir. Bütün bu bilgi,belge ve beyanların sorumluluğu ilgili kullanıcılara aittir. filket.com kullanıcıları, puanlama(örn. Başarılı - Başarısız. gibi) yaparak sınıflayabilir, diğer kullanıcıların görüşlerini herkesin görebileceği şekilde web sitesinin herhangi bir yerinde gösterebilir. Bu durumdan doğacak herhangi bir sorunda filket.com’un hiçbir sorumluluğu yoktur.

 

TÜKETİCİLERİN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Satın Alma ve/veya Kiralama Talebi

Herhangi bir kullanıcı, işbu sözleşme koşulları uyarınca bir Satın Alma ve/veya Kiralama Talebi sunabilir. Tüketici,Satın Alma ve/veya Kiralama Talebi sunabilmek için en az 18 yaşında olmalıdır. Tüketici, geçerli bir Satın Alma ve/veya Kiralama Talebi sunmak için gerekli bilgileri (ne almak istediğini, ne kiralamak istediğini ve ne yapılmasını istedikleri, ne zaman yapılmasını istedikleri, nerede yapılmasını istedikleri gibi) eksiksiz ve açık olarak vermelidir.

filket.com tüketici'nin Satın Alma ve/veya Kiralama Talebini kendi denetiminden geçtikten sonra uygun görmesi halinde yayınlanmasını sağlar. Satın Alma ve/veya Kiralama Talebi'nin tanımı gerçek ve doğru olmalıdır. Web Sitesi üzerinden verilen her türlü Satın Alma ve/veya Kiralama Talebi (a) yanıltıcı olmayacak; (b) herhangi bir üçüncü şahsın, telif hakları, patent, marka, ticari sır veya diğer mülkiyet haklarını, yayın, reklam ya da gizlilik haklarını ihlal etmeyecek; (c) hiçbir kanun, tüzük, talimat veya yönetmeliği (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet, ayrımcılık yasağı veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) ihlal etmeyecek; (d) onur kırıcı, iftiracı, yasalara aykırı şekilde tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak; (e) müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve (f) virüs, Truva atı, solucan, saatli bomba, cancelbot veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren, gizlice engelleyen veya ele geçiren diğer bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermeyecektir.

filket.com Satın Alma ve/veya Kiralama Talebi ve Satıcı ve/veya Kiraya Veren arasında uyum olacağını veya  Tüketici'nin işini ya da ürün talebini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Satıcı ve/veya Kiraya Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. Tüketiciler Satıcı ve/veya Kiraya Veren hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar. filket.com tüketici'ye ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Tüketici'nin söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncellenmiş olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.

filket.com hizmetin verilmesi sırasında Satıcı ve/veya Kiraya Verenin isteği doğrultusunda Satıcı ve/veya Kiraya Veren adına teklif verebilir. Ancak bu durum hiçbir şekilde filket.com Satıcı ve/veya Kiraya Veren ile ortaklığını ifade etmez.

Tüketici, belirtilen Satın Alma ve/veya Kiralama Talebi için istediği kadar teklif alabilir ve istediğini  kabul edebilir yada vazgeçebilir. filket.com aradaki iletişimi sağlamaktadır. . filket.com ne Satın Alma ve/veya Kiralama Talebinin doğru ve %100 kesin bir talep olduğunu nede Satıcı ve/veya Kiraya Verenin teklifinin doğru ve %100 kesin olduğunu taahhüt etmez, tüm sorumluluk Tüketici ile Satıcı ve/veya Kiraya Verenindir. Herhangi bir anlaşmazlıkta ve sonucu hukuki durumda filket.com'un hiçbir sorumluluğu yoktur.Tüketici ve Satıcı ve/veya Kiraya Veren Web Sitesi üzerinden girdikleri tüm bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği ile ilgili kendileri sorumludur, filket.com’un hiçbir sorumluluğu yoktur..

Satıcı ve/veya Kiraya Verenin ile tüketici, herhangi bir teklif hakkında site üzerinden yada site üzerinde beyan edilen iletişim bilgilerinden görüşebilir ve anlaşabilirler.

filket.com istediği Satın Alma ve/veya Kiralama Talebi'ni yayınlamayabilir. Talebi kontrol edip yayınlamama kararı aldığında Tüketiciye, yada herhangi bir kurum yada kuruluşa karşı hiç bir sorumluluğu yoktur.

 

Garanti veya Onay Verilmemesi

filket.com herhangi bir Satıcı ve/veya Kiraya Verenin'in hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez. Bir Satıcı ve/veya Kiraya Veren ile doğrudan temas kurmak veya anlaşmaya varmak tamamen Tüketici'nin inisiyatifindedir. filket.com Satıcı ve/veya Kiraya Verenin'in çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez.

 

SATICI VE/VEYA KİRAYA VEREN'İN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Profil Oluşturma

filket.com Web Sitesi üzerinde kullanıcıların profillerini kendi denetiminden geçtikten sonra uygun görmesi halinde yayınlamalarını sağlar. İleride yapılacak satışların memnuniyetlerini mesleki profiller yada diğer profillere dayalı ölçme ve kullanıcılara sunma hakkına sahiptir.

 

Teklif

Satıcı ve/veya Kiraya Veren, Tüketici tarafından oluşturulan Satın Alma ve/veya Kiralama Talebi için, Web Sitesi üzerinden Teklif vererek, Satın Alma ve/veya Kiralama Talebi'nde belirtilen hizmeti, Teklifinde belirtilen fiyat ve özellikler üzerinden yapmayı teklif edebilecektir. Satıcı ve/veya Kiraya Veren ile Tüketici, herhangi bir Teklif hakkında site dışında iletişime geçebilir. Satıcı ve/veya Kiraya Veren Tüketiciyi yanıltmaktan yasaklı olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder. filket.com’un Satıcı ve/veya Kiraya Veren'in bilgilerini gizli tutması beklenmemelidir ve herhangi bir sebeple filket.com gizliliği ihlal ettiği söylenemez.. Her bir Satıcı ve/veya Kiraya Veren teklif verebilmek için Plus Üye olmalıdır. Plus üyelik bedelleri Web sitesinde yayınlanacak ve filket.com tarafından istenildiğinde değiştirilebilecektir. Ayrıca filket.com istediği Satıcı ve/veya Kiraya Verene yada Satıcı ve/veya Kiraya Verenlere istediği sürelerde ücretsiz üyelik hediye edebilecektir. filket.com’un Sözleşme konusu olan bu hizmetleri Satıcı ve/veya Kiraya Verene sunma yükümlülüğü yoktur. filket.com verilen teklifleri kontrol eder ve istediği teklifi onaylamayarak yayınlanmaması kararı verebilir. Bu karardan dolayı doğacak hiç bir maddi ve manevi ve/veya hukuki durumlardan sorumlu değildir. filket.com Plus Üye olarak teklif verme hakkı kazanan kullanıcılara teklif verebilecekleri herhangi bir Satın Alma ve/veya Kiralama Talebi olacağını garanti etmez. Satıcı ve/veya Kiraya Veren Plus Üye üyeliği süresince Web sitesinde teklifte bulunabileceği hiçbir Satın Alma ve/veya Kiralama Talebi bulamayabilir. filket.com Web sitesinde Plus Üyelere portföyündekileri teklif edebilecekleri Satın Alma ve/veya Kiralama Talebi olacağını garanti etmez ve uygun Satın Alma ve/veya Kiralama Talebi olsa dahi teklifinin kabul edileceğini garanti etmez.

 

Hizmet Sorumluluğu

Teklif verilerek üzerinde anlaşılan bir Satın Alma ve/veya Kiralama Talebinin tüm sorumluluğu Satıcı ve/veya Kiraya Veren'indir ve filket.com’un hiçbir sorumluluğu yoktur. Satıcı ve/veya Kiraya Veren, Tüketici için verdiği her türlü hizmette, müşteri hizmetinden ve müşteri memnuniyetinden münhasıran sorumlu olduğunu beyan eder

 

Hizmet Veren ile İlişki

Web Sitesi sadece Satıcı ve/veya Kiraya Veren ve Tüketicileri bir araya getirmek amacıyla kurulmuştur. Satıcı ve/veya Kiraya Veren, filket.com bu bölüm uyarınca Satıcı ve/veya Kiraya Veren adına Teklif sunması veya sunmaması ile ilgili olarak sahip olabileceği filket.com aleyhindeki her türlü talep veya dava nedeninden feragat eder.

filket.com ile Satıcı ve/veya Kiraya Veren arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

 

TÜM KULLANICILARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Diğer Kullanıcılarla İlişkiler ve İşlemler (Tüm Kullanıcılar)

Diğer Kullanıcılar ile ilişkilerden tamamen taraflar sorumludur.

 

Taahhüt Verilmemesi

Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde, (a) filket.com Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve (b) Web Sitesi ve içeriği, "olduğu gibi" ve "kullanılabilir olduğu sürece" koşulları çerçevesinde verilmektedir. filket.com, Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.

 

Sorumluluk Sınırlamaları

Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, filket.com, web sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin tüm sorumluluğu reddeder.

filket.com, Web Sitesi'nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.

filket.com, kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

filket.com başka birisinin Web Sitesi'nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, dolaylı veya dolaysız, genel, özel, tazmin edici, sonuçsal ve/veya arızi her türlü zararı ve/veya bir Satıcı ve/veya Kiraya Veren'in verdiği hizmetlerden veya bir Tüketici'nin verilen hizmet karşılığında Satıcı ve/veya Kiraya Veren'e ödeme yapmamasından doğan diğer her türlü zararı reddeder.

 

Telif Hakkı Politikası

Web Sitesi'nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. filket.com Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak yasaktır.

Bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı filket.com’a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

filket.com’a iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları filket.com’a aittir. filket.com kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabınıza bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

 

Web Sitesi Üzerindeki İçeriğe Güvenme

Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir ve bunlara güvenilmesi tavsiye edilmemektedir. Bahsi geçen içerik'ten tamamen söz konusu yazarlar sorumludurlar. filket.com (i) Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.

Web Sitesi filket.com kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. filket.com bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

filket.com, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi'nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar:

- Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan;

- Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan;

- "Önemsiz posta", "zincir mektup" veya istenmeyen toplu posta veya "spamming" iletimi içeren;

- Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden;

- İllegal faaliyetleri veya kötüleyici, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;

- Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden;

- Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);

- 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden;

- Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan;

- Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden;

- Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren;

- Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.

 

Web Sitesi'nde Değişiklikler

filket.com önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi'ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

 

İnternet Protokolü Adreslerinin Engellenmesi

Web Sitesi'nin bütünlüğünü korumak amacıyla, filket.com dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi'ne erişmelerini engelleyebilir.

 

MADDE 5 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar, işbu Sözleşme'nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul Gaziosmanpaşa Mahkeme ve İcra Müdürlükleri'nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

Taraflar bu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda filket.com ticari defter ve kayıtlarının tek başına (münhasıran) esas alınacağını, her türlü uyuşmazlıkta kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

 

MADDE 6 - GİZLİLİK

Taraflar, gerek Sözleşme süresince ve gerekse Sözleşme'nin sona ermesi veya feshi halinde, birlikte çalıştıkları süre içerisinde diğer taraf hakkında edindikleri her türlü ticari sırrı ve/veya özel nitelikteki bilgileri ve/veya ticari sonuçları ve/veya müşteri ve/ veya satış bilgilerini ve/veya uzmanlık bilgilerini ve/veya ortakları, yöneticileri ve dâhil olduğu grup hakkında öğreneceği bilgileri ve/veya aralarındaki sözleşmeleri ve her türlü yazılı ve sözlü bilgi akışını dolaylı veya dolaysız kullanmayacaklarını, her ne surette olursa olsun üçüncü şahıslara açıklamayacaklarını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Yukarıda belirlenen yükümlülüklerin ihlali halinde, ihlal eden taraf diğer tarafın bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Diğer tarafın Sözleşme'yi fesih hakkı ve fesih nedeniyle uğradığı sair zararların tazminini talep hakkı saklıdır.

Bu maddeden doğan yükümlülükler, işbu SÖZLEŞME'nin, her ne suretle olursa olsun, sona ermesinden sonra da yürürlükte kalacaktır.

 

MADDE 7 - SÖZLEŞMENİN FESHİ

Bu Sözleşme, filket.com tarafından uygun görüldüğü zamanda yenilenebilir ve kullanıcılardan tekrar onay istenebilir. Hesabı iptal etmek için Satıcı ve/veya Kiraya Veren tarafından filket.com bir fesih bildirimi mesajı gönderilmesi gerekmektedir. Bu durumda kabul edilmiş teklifler için fesih geçerli olmamak üzere Satıcı ve/veya Kiraya Veren'in hesabı 14 gün içinde kapatılacaktır.

filket.com hesap kaydında belirtilen elektronik posta adresine bildirimde bulunarak, hesabı ve-veya bu Sözleşme'yi dilediği zaman sebepli veya sebepsiz derhal tazminat sorumluluğu olmaksızın feshedebilir.

Bu halde Satıcı ve/veya Kiraya Veren her hangi bir hak iddiasında bulunamayacağı gibi hiç bir nam ve ad altında tazminat talep edemez.

 

MADDE 8 - TEBLİGAT ADRESİ

Taraflar, Web Sitesi sistemindeki elektronik posta adreslerinin tebligat adresleri olduğunu kabul ederler. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. Yine Web Sitesi kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın filket.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE 9 - SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Bu Sözleşme Web Sitesi kullanıldığı ve filket.com tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

 

MADDE 10 - SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

Taraflar'dan her biri, toplam 10 (on) maddeden ibaret olan bu Sözleşme'nin hükümlerinden herhangi birinin geçersiz olması ya da geçerliliğinin herhangi bir sebeple ortadan kalkması halinde Sözleşme'nin, diğer hükümleri ile geçerliliğini korumaya devam edeceğini kabul ve beyan ederler.